We keep you rollin'

Over Thinq

Thinq is het opleidingsinstituut voor transport en logistiek in Nederland. Sinds 2011 leiden we medewerkers van transportbedrijven, logistieke organisaties en warehouses op in hun vakgebied.

Over Thinq

Thinq is het opleidingsinstituut voor transport en logistiek in Nederland. Sinds 2011 leiden we medewerkers van transportbedrijven, logistieke organisaties en warehouses op in hun vakgebied. Sinds 1 januari 2020 is Thinq Opleidingen een zelfstandig opererend onderdeel van Logistic Force Academy.

Thinq heeft meer dan 25 trainingslocaties in Nederland. Hierdoor blijft de reistijd in de meeste gevallen beperkt tot maximaal 20 minuten.


Direct toepasbaar in de praktijk

De opleidingen van Thinq bieden direct meerwaarde in de praktijk. Uw chauffeurs vergroten hun kennis en vaardigheden en leren hoe zij dit toepassen in de praktijk. Hierbij gaat het niet puur om een rijopleiding, maar ook om laden en lossen, afhandeling van documenten en omgang met klanten.

Waar mogelijk verzorgen we opleidingen ‘on the job’. Terwijl uw medewerkers opgeleid worden gaat het werk door. Zo beperken we de opleidingstijd en blijft het resultaat onveranderd hoog.


Van A tot Z geregeld

Van aanmelding tot uiteindelijke vastlegging: Thinq regelt alles. Bij elke training zorgen we voor de benodigde managementinformatie. Denk aan registratie voor subsidies, een overzicht van de opleidingen per medewerker en de registratie van certificaten. Voor bedrijven met meer dan 75 chauffeurs is er een persoonlijk opleidingenportal beschikbaar waarin u alle informatie eenvoudig raadpleegt.


Hoog niveau instructeurs

Alle docenten die Thinq inzet zijn gelouterd in de praktijk. Ze hebben zelf op de vrachtwagen of in de logistiek gewerkt. Juist daardoor zijn we in staat om in elke opleiding direct een vertaalslag naar de praktijk te maken.


Formulieren

Evaluatieformulier
Hier stellen we vragen over het eerste contactmoment tot aan het einde van de opleiding, vaak het examen.
Open formulier

Verbeterformulier
Indien u vindt dat wij bepaalde dingen anders of beter zouden kunnen doen waardoor de tevredenheid van u als klant wordt verhoogd dan vragen wij deze punten te vermelden en te versturen.
Open formulier

Klachtformulier
Helaas kan het weleens voorkomen dat u niet volledig tevreden bent over een bepaalde dienstverlening van ons. Beschrijf hier uw klacht zo goed en duidelijk mogelijk.
Open formulier