Veiligheidsadviseur Wegvervoer Hercertificering

Doel

Deelnemers leren de actuele wet- en regelgeving op het gebied van gevaarlijke goederen kennen en zijn in staat deze toe te passen. Ook leren ze de risico’s en verantwoordelijkheden te (her)kennen die het werken met gevaarlijke goederen met zich meebrengt en weten ze noodzakelijke veiligheidsmaatregelen te nemen.

Voor wie

Middenkaderpersoneel, dat verantwoordelijk is voor het vervoer en de overslag van gevaarlijke goederen. Zoals planners, loodsbazen, warehouse-, kwaliteits- en veiligheidsmanagers. Er worden geen toelatingseisen gesteld, enige kennis van de wet- en regelgeving op het gebied van het vervoer van gevaarlijke stoffen is echter wel gewenst. Veiligheidsadviseur Wegvervoer Hercertificering is bedoeld voor gecertificeerde veiligheidsadviseurs die hun certificaat moeten verlengen.
Tijdens de opleiding wordt gewerkt met de wetboeken VLG/ADR, de deelnemers dienen zelf de wetboeken mee te nemen naar de opleiding.
Indien de deelnemer geen wetboeken tot zijn beschikking heeft kunnen wetboeken door Thinq besteld worden. Dit dient bij de aanmelding te worden vermeld (kosten circa € 145,-).

Inhoud

Algemeen deel
- Internationale context en nationale wetgeving
- Straf- en civielrechtelijke aansprakelijkheid
- Kwaliteit en rapportage

Wegvervoer
- Nationale wetgeving over het vervoer van
gevaarlijke goederen
- Verplichtingen afzender, vervoerder, ontvanger
- Aanvullende nationale voorschriften
- Kenmerking, etikettering en classificatie
- Verpakkingen, IBC’s, tanks en containers


Examen

Na afloop wordt een CCV examen afgenomen. Bij voldoende beoordeling van het examen wordt het certificaat Veiligheidsadviseur verlengd. Het certificaat heeft een geldigheidsduur van 5 jaar.
Op de variant inclusief CCV-examen is SOOB-subsidie mogelijk, de subsidie bedraagt € 250,- per deelnemer (o.b.v. SOOB 2018).

Studiebelasting

Aantal lesuren: 32 uur

Uren in het kader van Richtlijn Vakbekwaamheid: 0 uur

Kosten

Cursusgeld: €549 (excl. 21% BTW)
Examenkosten: €150 (excl. 21% BTW)