Techniek en Veiligheid U39-1

Doel

Techniek en Veiligheid:
De kandidaat leert om veilig te kunnen handelen bij incidenten. Hieronder valt het melden van een incident, het handelen bij een ongeval volgens regels van Rijkswaterstaat, het beheersen van een incident en de overdracht van de situatie aan hulpdiensten.

Voor wie

Deze training is bestemd voor beroepschauffeurs die in het bezit zijn van rijbewijs C/CE.

Inhoud

Theorie:

- Techniek van de auto
- Meest voorkomende pechgevallen
- Veiligheid bij reparatie / bij stranding
- Juist melden bij storingen
- Hoe te handelen bij een incident
- Technische veiligheid voertuig

Praktijk:

- Veiligheid (voertuig, eigen veiligheid)
- Diagnose stellen bij pechgevallen
- Dagelijkse controle
- Noodreparaties
- Vervangen zekeringen
- Vervangen lampen
- Storingen zoeken in de praktijk
- Beperking en beheersing van een incident
- Persoonlijke beschermingsmiddelen
- Veiligheid in de cabine

Examen

Na afloop wordt geen examen afgenomen. Deelnemers krijgen een getuigschrift als bewijs van deelname.

Studiebelasting

Aantal lesuren: 8 uur

Uren in het kader van Richtlijn Vakbekwaamheid: 7 uur

Kosten

Cursusgeld: €142.5 (excl. 21% BTW)
Kosten Uitvoeringstoezicht CCV: €22.5 (excl. 21% BTW)