Rijopleiding vrachtauto - categorie C

Doel

Deze opleiding heeft als doel de vakbekwaamheid vrachtauto - categorie C te behalen. Dit heette vroeger het chauffeursdiploma.

Voor wie

Voor iedereen die een motorrijtuig wilt besturen met een totale maximum massa van meer dan 3500 kg. De minimale leeftijd om aan het praktijkexamen te kunnen deelnemen is 18 jaar. NB:Uiteraard dient men in het bezit te zijn van een geldig rijbewijs B.

Inhoud

Theorie:
Het theoriegedeelte bestaat uit 3 onderdelen.
RV1 - Verkeer + Techniek
V2C - Administratie goederenvervoer (V2C);
V3C - Casestudies

Nadat deze 3 onderdelen behaald zijn, is men in het bezit van de basiskwalificatie Richtlijn Vakbekwaamheid waarna de praktijkonderdelen (rijlessen) kunnen beginnen.

Het praktijkgedeelte bestaat uit 3 onderdelen die afgesloten worden met toetsen:
•een praktische toets
•een toets besloten terrein
•een praktijkexamen

Bij de praktische toets worden enkele praktische onderdelen getoetst zoals het lading zekeren, het omgaan met fysieke risico's of criminaliteit en hoe je een Europees schadeformulier in moet vullen.

Tijdens de toets besloten terrein wordt de voertuigbeheersing getoetst en zal gekeken worden of de deelnemer vakbekwaam is om het vrachtwagenrijbewijs te halen.

Het praktijkexamen toetst of men zich als volwaardig chauffeur in het verkeer kan begeven.
.

Examen

Voor het behalen van het rijbewijs categorie C, is een medische keuring wettelijk verplicht. Wij raden iedereen aan om zich aan het begin van de opleiding te laten keuren, om zo vroegtijdig zeker te zijn dat men in aanmerking komt om de (praktijk)examens te mogen afleggen.

Indien alle toetsen en examens met goed gevolg zijn afgelegd ontvangt men het rijbewijs vrachtauto categorie C met Vakbekwaamheid (Code 95).

Op de rijopleiding C is SOOB-susidie van toepassing. De subsidie bedraagt 35% met een maximum van 28 uur (maximaal € 60,- per lesuur). Zie voor de voorwaarden www.soobsubsidiepunt.nl

Studiebelasting

Aantal lesuren: 0 uur

Uren in het kader van Richtlijn Vakbekwaamheid: 0 uur

Kosten

Cursusgeld Theorie RV1 - Verkeer & Techniek: €695 (excl. 21% BTW)
Cursusgeld Theorie V2C - Administratie: €345 (excl. 21% BTW)
Cursusgeld Theorie V3C - Cases: €95 (excl. 21% BTW)
Examenkosten RV1: €55 (excl. 21% BTW)
Examenkosten V2C: €55 (excl. 21% BTW)
Examenkosten V3C: €65 (excl. 21% BTW)
Rijlessen C - per uur: €69 (excl. 21% BTW)
Praktische toets: €275 (excl. 21% BTW)
Toets besloten terrein: €275 (excl. 21% BTW)
CCV-registratie praktische toets : €35 (excl. 21% BTW)
CCV-registratie toets besloten terrein: €35 (excl. 21% BTW)
Examenkosten - Praktijkexamen C: €350 (excl. 21% BTW)
Medische keuring + Eigen Verklaring: €125 (excl. 21% BTW)