Planner Wegtransport

Doel

Een goede planner zorgt ervoor dat de beschikbare mankracht en het materieel zo efficiënt mogelijk worden ingezet. Onder druk van de steeds verder toenemende concurrentie en klanten die steeds kritischer worden, wordt van een planner verwacht dat hij een goed rendement haalt uit de transporten. Goede communicatie, optimale planning en een flinke dosis improvisatie zijn hierbij doorslaggevende factoren om hoge bezettingsgraden te behalen. Immers, efficiënter werken begint met efficiënter plannen!

Voor wie

Medewerkers met mbo werk- en denkniveau die bij voorkeur ten minste 6 maanden werkervaring in de branche hebben. Een goede kennis van de terminologie van de branche wordt verondersteld. Voor het volgen van de opleiding is enige computerkennis noodzakelijk.

Inhoud

De opleiding bestaat uit vijf onderdelen.
In deel 1 Communicatie en Informatie wordt onder ander aandacht besteed aan het belang van zakelijke communicatie en het correct afhandelen van klachten. Bovendien wordt een groot aantal vaktermen in het Engels, Duits of Frans besproken.
Deel 2 Transportorganisatie staat in het teken van onder andere de verschillende kwaliteitszorgsystemen en is er ruim aandacht voor het berekenen van de kostprijs in het vervoer.
Deel 3 Transportplanning bestaat uit twee delen. In deel A wordt o.a. dieper ingegaan op het beladen en het stuwen van voertuigen en wordt aandacht besteed aan de eisen en de beperkingen die in het internationale transport gelden. In deel B moet in een gegeven situatie een nationale én een internationale transportplanning voor een minimaal aantal trekkende eenheden worden gemaakt waarbij rekening moet worden gehouden met onder andere de geldende wettelijke bepalingen.
In Deel 4 Wet- en regelgeving komen wettelijke bepalingen aan bod waar een planner in het beroepsvervoer mee te maken krijgt. Ruim aandacht is er voor de Wet Wegvervoer Goederen, de Algemene Vervoerscondities en het CMR Verdrag.

Examen

De opleiding wordt afgesloten met vijf schriftelijk examens die elk uit een mix van 35 tot 40 open en MC vragen bestaan. De examens duren 90 minuten per onderdeel, het examen Transportplanning B duurt 150 minuten. Om te slagen dient een kandidaat ten minste een score van 55% te behalen. Bij voldoende beoordeling van de examens ontvangen deelnemers het diploma Planner Wegtransport.

Voor deze opleiding is SOOB-subsidie van toepassing. Voor de voorwaarden verwijzen wij naar www.soobsubsidiepunt.nl.

Studiebelasting

Aantal lesuren: 80 uur

Uren in het kader van Richtlijn Vakbekwaamheid: 0 uur

Kosten

Cursusgeld: €1649 (excl. 21% BTW)
Kosten Uitvoeringstoezicht CCV: €0 (excl. 21% BTW)
Examenkosten: €362.25 (0% BTW)