IC-Veilig werken met de Overslagkraan

Doel

Deelnemers leren veilig en efficiënt te werken met de overslagkraan. Deze training valt binnen het wettelijke kader van de Arbo-wet en de voorgeschreven NEN-normen.

Voor wie

Personen die met een mobiele overslagkraan werken.

Inhoud

Theorie:
· Richtlijn Arbo-wet; rechten en plichten van werkgever en werknemer, arbeidsinspectie
· De mobiele overslagkraan
· Controle- en bedieningselementen
· Hijs- en hulpmiddelen
· Aanslaan van lasten
· Controle voor gebruik, starten en stoppen van de motor
· Tillen en dragen, persoonlijke beschermingsmiddelen, veiligheidsschoenen.

Praktijk:
De nadruk ligt op de veiligheidsvoorschriften zoals deze door de arbeidsinspectie zijn opgesteld; controle voor, tijdens en na het rijden, besturing, bediening.

Examen

Na afloop wordt geen examen afgenomen. Deelnemers ontvangen het certificaat Veilig werken met de overslagkraan. Het certificaat heeft een geldigheidsduur van 5 jaar.

Deze opleiding wordt uitsluitend in-company uitgevoerd.

Studiebelasting

Aantal lesuren: 8 uur

Uren in het kader van Richtlijn Vakbekwaamheid: 0 uur

Kosten

Dagtarief: €850 (excl. 21% BTW)
Leermiddelen: €15 (excl. 21% BTW)