IC-Criminaliteitspreventie

Doel

Deelnemers worden zich meer bewust van criminaliteit in de transport en logistieke sector. Ze krijgen inzicht in
de mogelijke vormen van criminaliteit en weten welke invloed zij daar op kunnen uitoefenen om schade te
voorkomen dan wel te beperken. Deelnemers krijgen handvatten aangereikt om preventieve maatregelen te
kunnen nemen op beleidsmatig niveau.

Voor wie

Directie, kader- en management van bedrijven in de transport en logistiek. De deelnemers dienen
verantwoordelijk te zijn voor criminaliteitspreventie binnen de organisatie.

Inhoud

- Bewustwording
- Bedrijfscultuur
- Criminaliteit in de sector
- Personeel
- Oorzaken van diefstal
- Risico Management
- Risicogebieden
- Preventie en beheersing van criminaliteit
- Maatregelen en voorzieningen
- Wat kan je er zelf aan doen?

Deze opleiding wordt uitsluitend in-company aangeboden.

Examen

Na afloop wordt geen examen afgenomen. Deelnemers krijgen een getuigschrift als bewijs van deelname.

Studiebelasting

Aantal lesuren: 8 uur

Uren in het kader van Richtlijn Vakbekwaamheid: 7 uur

Kosten

Tarief: €850 (excl. 21% BTW)
Kosten Uitvoeringstoezicht CCV: €22.5 (excl. 21% BTW)
Leermiddelen: €15 (excl. 21% BTW)