Het Nieuwe Rijden (HNR) V01(1)) - E-learning - Voertuig THINQ

Doel

Deze training heeft als doel om brandstof besparend en minder milieubelastend te rijden met als uiteindelijk doel een structurele kostenbesparing in de bedrijfsvoering.

Voor wie

Deze training is bestemd voor beroepschauffeurs die in het bezit zijn van rijbewijs C.

Inhoud

De training bestaat uit een theorie- en een praktijkgedeelte.
De theorie bestaat uit e-learning en dient ter ondersteuning van de praktijk.

De leerstof wordt aangeboden in verschillende hoofdstukken, waarbij tekst, beeldmateriaal en filmpjes elkaar afwisselen. Door de lesstof heen zijn vragenblokken opgenomen, die de deelnemer maakt als ‘huiswerk’ en die dienen om te controleren of de stof begrepen is. De deelnemer ontvangt feedback op deze vragenblokken. Aan het eind van ieder hoofdstuk, maakt de deelnemer een meerkeuzetoets. Hier krijgt de deelnemer een cijfer voor. Tijdens het doorlopen van de leerstof kan de deelnemer vragen stellen aan een begeleidende docent

De volgende onderwerpen worden behandeld:
- Het principe van specifiek brandstofgebruik
- Brandstof besparende rijstijl
- Voertuig en chauffeur
- Invloeden van weer, weg en verkeer op brandstofverbruik
- Techniek en uitvoering van het voertuig
- Invloed van de chauffeur op het brandstofverbruik
-Anticiperend rijgedrag

De praktijktraining wordt uitgevoerd in een eigen voertuig van THINQ.

Examen

Na afloop wordt geen examen afgenomen. Deelnemers krijgen een getuigschrift als bewijs van deelname.

Op deze training is SOOB-subsidie mogelijk, voor de voorwaarden verwijzen wij u naar www.soobsubsidiepunt.nl.

Studiebelasting

Aantal lesuren: 9 uur

Uren in het kader van Richtlijn Vakbekwaamheid: 7 uur

Kosten

Cursusgeld: €325 (excl. 21% BTW)
Kosten Uitvoeringstoezicht CCV: €17.1 (excl. 21% BTW)