Code 95 E-learning - Schadepreventie & Communicatie

Doel

Schadepreventie (Theorie):
Het intensieve verkeer vereist een defensieve rijstijl. Centraal in de opleiding Schadepreventie staat defensief rijgedrag, veiligheid, manoeuvreren en spiegelen.
Deelnemers verbeteren hierdoor hun theoretische kennis rijvaardigheid op het gebied van veiligheid.

Communicatie:
Deelnemers leren zich een representatieve houding aan te nemen naar klanten, leidinggevenden en collega's. Daarnaast leren ze beter communiceren en in bepaalde situaties vanuit een juiste beroepshouding te handelen.

Voor wie

Deze training is bestemd voor beroepschauffeurs die in het bezit zijn van rijbewijs C/CE.

Inhoud

De training bestaat uit een theoriegedeelte via e-learning aangevuld met theorie in klassikale vorm.

Beide trainingen kunnen meetellen voor Code 95, waardoor met 1 dag klassikaal les, 14 uren worden behaald.

De leerstof wordt aangeboden in verschillende hoofdstukken, waarbij tekst, beeldmateriaal en filmpjes elkaar afwisselen. Door de lesstof heen zijn vragenblokken opgenomen, die de deelnemer maakt als ‘huiswerk’ en die dienen om te controleren of de stof begrepen is. De deelnemer ontvangt feedback op deze vragenblokken. Aan het eind van ieder hoofdstuk, maakt de deelnemer een meerkeuzetoets. Hier krijgt de deelnemer een cijfer voor. Tijdens het doorlopen van de leerstof kan de deelnemer vragen stellen aan een begeleidende docent

De volgende onderwerpen worden behandeld:
Schadepreventie (Theorie):
- Defensief rijden
- Schadeformulieren
- Kijken, observeren en rijtechnieken
- Spiegelstand en het stellen van spiegels
- Kennis, attitude en chauffeursgedrag
- Controle houden en manoeuvreren
- Voorkomen van ongevallen en terugdringen van schades
- Weersomstandigheden

Communicatie:
- Representativiteit en beroepshouding
- Klantbenadering, commercieel gedrag, informatie en functie
- Klachtenafhandeling
- Correcte mondelinge en schriftelijke communicatie
- Omgaan met stressvolle situaties

Examen

Na afloop wordt geen examen afgenomen. Deelnemers krijgen een getuigschrift als bewijs van deelname.

Studiebelasting

Aantal lesuren: 6.5 uur

Uren in het kader van Richtlijn Vakbekwaamheid: 14 uur

Kosten

Cursusgeld: €249 (excl. 21% BTW)
Kosten Uitvoeringstoezicht CCV: €45 (excl. 21% BTW)