Code 95 E-learning - Digitale Tachograaf & Ladingzekeren

Doel

Digitale Tachograaf:
Deelnemers leren de digitale tachograaf te bedienen en de bestuurderskaart te gebruiken. Ze kennen de verplichtingen van de chauffeur ten aanzien van ritregistraties.

Ladingzekeren:
Deelnemers leren secuur te laden, stuwen en verankeren van verschillende soorten goederen in diverse typen vrachtauto's. Ze zijn zich bewust van de gevaren bij het niet goed zekeren van lading.

Voor wie

Deze training is bestemd voor beroepschauffeurs die in het bezit zijn van rijbewijs C/CE.

Inhoud

De training bestaat uit een theoriegedeelte via e-learning aangevuld met theorie in klassikale vorm.

Beide trainingen kunnen meetellen voor Code 95, waardoor met 1 dag klassikaal les, 14 uren worden behaald.

De leerstof wordt aangeboden in verschillende hoofdstukken, waarbij tekst, beeldmateriaal en filmpjes elkaar afwisselen. Door de lesstof heen zijn vragenblokken opgenomen, die de deelnemer maakt als ‘huiswerk’ en die dienen om te controleren of de stof begrepen is. De deelnemer ontvangt feedback op deze vragenblokken. Aan het eind van ieder hoofdstuk, maakt de deelnemer een meerkeuzetoets. Hier krijgt de deelnemer een cijfer voor. Tijdens het doorlopen van de leerstof kan de deelnemer vragen stellen aan een begeleidende docent

De volgende onderwerpen worden behandeld:
Digitale Tachograaf:
- Wetgeving
- Bediening digitale tachograaf
- Verplichtingen voor de chauffeur
- Belang voor chauffeur en ondernemer
- Meevoerverplichtingen
- Rijden met mechanische en digitale tachografen
- Controlebeambten en controles
- Rij- en rusttijden

Ladingzekeren:
- Consequenties van het niet goed laden
- Europese richtlijnen
- Verantwoordelijkheden van de partijen
- Krachten die spelen bij het vervoeren van lading
- Methoden en principes van lading zekeren
- Gebruik van spanbanden, kettingen, blokken en wrijvingsmateriaal
- Gebruik van eenvoudige tabellen om vast te stellen hoe de lading gezekerd dient te worden

Examen

Na afloop wordt geen examen afgenomen. Deelnemers krijgen een getuigschrift als bewijs van deelname.

Studiebelasting

Aantal lesuren: 6.5 uur

Uren in het kader van Richtlijn Vakbekwaamheid: 14 uur

Kosten

Cursusgeld: €249 (excl. 21% BTW)
Kosten Uitvoeringstoezicht CCV: €45 (excl. 21% BTW)