Chauffeur LZV W06

Doel

De opleiding LZV is bedoeld voor kandidaten die 5 jaar, onafgebroken, in het bezit zijn van een geldig CE- rijbewijs. Het rijbewijs van de kandidaat mag de 3 voorafgaande jaren niet ingevorderd of ongeldig verklaard zijn. In dezelfde periode mag ook geen rijontzegging opgelegd zijn.

Bij de LZV opleiding kunt u kiezen uit onderstaande mogelijkheden:

LZV opleiding met een voertuig THINQ.
LZV opleiding met een voertuig klant.

Tijdens de opleiding zal de kandidaat voldoende kennis en vaardigheden opdoen omtrent het rijden en manoeuvreren met een LZV alsmede de theoretische kennis aangaande de wet en regelgeving.

Voor wie

Voor chauffeurs die reeds minimaal 5 jaar in het bezit zijn van een CE rijbewijs en hun LZV certificaat willen behalen.

Inhoud

Deze cursus bestaat uit een theoretisch en praktisch gedeelte. In de cursus worden de volgende theoretische onderwerpen behandeld:

- Verkeerswetgeving;
- Administratie en documenten;
- Routekeuze en routevoorbereiding;
- Verkeersdeelname en beroepshouding;
- Brandstofbesparende rijstijl, anticiperend gedrag;
- Invloed van de lading op de voertuigbeheersing;
- Aandacht voor speciale kijk- en stuurtechniek;
- Optreden bij verkeersongevallen, calamiteiten en pechsituaties.

In de cursus worden de volgende praktische onderwerpen behandeld:

- Controle voertuigcombinatie en lading;
- Verantwoorde en veilige rituitvoering;
- Oplossing van storingen;
- Bijzondere manoeuvres.

Examen

Het examen duurt 145 minuten en bestaat uit een theorie gedeelte (mondeling) en een praktijkrit. Het examen wordt afgenomen door een CBR examinator op een CBR locatie.
Op de LZV opleiding is SOOB-susidie van toepassing. Voor de actuele voorwaarden verwijzen wij naar de website: www.soobsubsidiepunt.nl

Wat moet ik meenemen naar het examen?

- een geldig Nederlands rijbewijs CE, voorzien van de code 95, of een geldig CE EU-rijbewijs voorzien van de code 95
- de bevestiging reservering
- de opleidingsontheffing voor de examenplaats
- een bewijs dat aantoont dat het voertuig als LZV door de RDW geschikt is bevonden
- een vrachtautocombinatie die voldoet aan de voertuigeisen, opgesteld door de RDW
- de vrachtautocombinatie weegt ten minste 35 ton of is voor 50% van het maximum laadvermogen beladen

Studiebelasting

Aantal lesuren: 8 uur

Uren in het kader van Richtlijn Vakbekwaamheid: 7 uur

Kosten

Cursusgeld voertuig klant: €1295 (excl. 21% BTW)
Kosten Uitvoeringstoezicht CCV: €22.5 (excl. 21% BTW)
Examenkosten: €348 (excl. 21% BTW)