Bedrijfshulpverlener N25(2)

Doel

Het besluit Bedrijfshulpverlening Arbeidsomstandighedenwet verplicht werkgevers om de bedrijfshulpverlening te organiseren. Afhankelijk van de omvang van het bedrijf en aan de hand van een risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) dienen een aantal werknemers als bedrijfshulpverlener (BHV-er) te worden aangesteld. Het is belangrijk dat bedrijfshulpverleners jaarlijks hun kennis en vaardigheden opfrissen door het volgen van de
opleiding Bedrijfshulpverlener Herhaling.

Voor wie

Personen die de functie van bedrijfshulpverlener binnen hun organisatie (gaan) vervullen.

Inhoud

Theorie
- Organisatie & Alarmering bedrijfshulpverlening (melden incident, hulp van buitenaf, gevaren bij melden, communicatiemiddelen)
- Ontruiming (plan) en communicatie met externe diensten (politie, brandweer, ambulance)
- Brand en blussen (branddriehoek, brand en brandstadia, blussen, blusmiddelen en blustoestellen)
- Levensreddende handelingen en reanimatie

Praktijk
- Ontruimingsoefening
- Levensreddende handelingen (Eerste Hulp en reanimatie)
- Het bestrijden van brand

Examen

Na afloop wordt geen examen afgenomen. Deelnemers ontvangen het certificaat Bedrijfshulpverlener. Het certificaat heeft een geldigheidsduur van 1 jaar. Hiermee wordt voldaan aan de Arbo-verplichtingen zoals deze voor de BHV-organisatie wordt gesteld.

Studiebelasting

Aantal lesuren: 16 uur

Uren in het kader van Richtlijn Vakbekwaamheid: 7 uur

Kosten

Cursusgeld: €269 (excl. 21% BTW)
Kosten uitvoeringstoezicht CCV: €22.5 (excl. 21% BTW)