ADR-certificaat Basis + Tank U01(3)

Doel

Deelnemers leren de belangrijkste wettelijke bepalingen van het vervoer gevaarlijke stoffen over de weg en van het ADR/VLG en zijn in staat deze toe te passen. Na het behalen van het ADR-certificaat Basis + Tank wordt voldaan aan de vakbekwaamheidseis om gevaarlijke stoffen over de weg en in tankauto's te mogen vervoeren.

Voor wie

Chauffeurs die gevaarlijke stoffen in tankauto's en containers (gaan) vervoeren en die een ADR-certificaat Basis + Tank willen behalen. Deze opleiding is tevens geschikt voor leidinggevenden en/of transportplanners.

Inhoud

Theorie
- Wettelijke voorschriften
- Eigenschappen van gevaarlijke stoffen
- Gevarenklassen van stoffen
- Eisen aan voertuigen en uitrusting
- Regels voor het vervoer, laden en lossen
- Documenten bij het vervoer
- Persoonlijke beschermingsmiddelen

Praktijk
- Maatregelen bij een ongeval/incident
- Eerste hulp

Examen

Na afloop wordt een examen afgenomen. Het examen mag pas worden gedaan als alle lessen zijn gevolgd. Bij voldoende beoordeling van het examen wordt het ADR-certificaat Basis + Tank uitgereikt. Het certificaat heeft een geldigheidsduur van 5 jaar.

Op deze training is SOOB-subsidie mogelijk, voor de voorwaarden verwijzen wij u naar www.soobsubsidiepunt.nl.

Studiebelasting

Aantal lesuren: 33 uur

Uren in het kader van Richtlijn Vakbekwaamheid: 21 uur

Kosten

Cursusgeld: €415 (excl. 21% BTW)
Kosten Uitvoeringstoezicht CCV: €67.5 (excl. 21% BTW)
Examenkosten ADR: €75 (excl. 21% BTW)
Examenkosten Tank: €75 (excl. 21% BTW)