4. Veiligheid voor Operationeel Leidinggevenden VCA Hercertificering N22(1)

Doel

Alle leidinggevenden moeten beschikken over kennis ten aanzien van veiligheid. Daarnaast moet
worden voorzien in de wettelijke verplichting die de werkgever heeft om voorlichting en instructie te
geven over de risico's van de uit te voeren werkzaamheden en hoe deze te beperken. Om in het bezit te blijven van een geldig certificaat moet na 10 jaar een verlengingsopleiding met bijbehorend examen met voldoende resultaat afgesloten worden.

Voor wie

Leidinggevenden die werken voor opdrachtgevers die het VCA-certificaat verplicht stellen. Bijvoorbeeld voormannen van verhuisploegen, uitvoerders van kraanbedrijven of ploegleiders bij bouw- en installatiebedrijven, afwerkbedrijven en wegvervoer. Voor de verlengingsopleiding dienen deelnemers in het bezig te zijn van een geldig VCA VOL certificaat.

Inhoud

Deze herhalingsopleiding heeft een opfriskarakter. De opleiding is gericht op veranderingen in wet- en regelgeving in de afgelopen 10 jaar en het toepassen daarvan in de dagelijkse praktijk.
- Arbeidsomstandigheden en milieuwetgeving
- Hoe ontstaat een ongeval?
- Het bevorderen van veilig werken
- Veiligheidsprocedures
- Taakrisicoanalyse en bedrijfsnoodplan
- Gevarenbronnen/Toxicologie
- Ergonomie

Examen

Na afloop wordt een examen afgenomen. Bij voldoende beoordeling van het examen wordt het certificaat Veiligheid voor Operationeel Leidinggevenden VCA uitgereikt. Het certificaat heeft een geldigheidsduur van 10 jaar.

Studiebelasting

Aantal lesuren: 8 uur

Uren in het kader van Richtlijn Vakbekwaamheid: 7 uur

Kosten

Cursusgeld: €199 (excl. 21% BTW)
Kosten Uitvoeringstoezicht CCV: €20 (excl. 21% BTW)
Examenkosten: €60 (excl. 21% BTW)