4. Basisveiligheid VCA (2 dagdelen)

Doel

Alle medewerkers moeten beschikken over basiskennis ten aanzien van veiligheid. Daarnaast moet worden voorzien in de wettelijke verplichting die de werkgever heeft om voorlichting en instructie te geven over de risico's van de uit te voeren werkzaamheden en hoe deze te beperken. Om in het bezit te blijven van een geldig certificaat moet na 10 jaar een verlengingsopleiding met bijbehorend examen met voldoende resultaat afgesloten worden.

Voor wie

Operationele medewerkers die werken voor opdrachtgevers die het VCA-certificaat verplicht stellen. Bijvoorbeeld medewerkers die laad- en loswerkzaamheden verrichten op terreinen van de (petro) chemische industrie, zoals kiepautochauffeurs, kraanmachinisten, personeel van aannemers en constructiebedrijven en schilders. Voor de verlengingsopleiding dienen deelnemers in het bezit te zijn van een geldig VCA Basis certificaat.

Inhoud

Deze herhalingsopleiding heeft een opfriskarakter. De opleiding is gericht op veranderingen in wet- en regelgeving in de afgelopen 10 jaar en het toepassen daarvan in de dagelijkse praktijk.
- Arbeidsomstandighedenwetgeving
- Machines en gereedschappen
- Risico’s en preventie
- Hijsen en tillen
- Gevaarlijke stoffen
- Werken op hoogte
- Brand- en explosiegevaar
- Persoonlijke beschermingsmiddelen
- Elektriciteit

Examen

Na afloop wordt een examen afgenomen. Bij voldoende beoordeling van het examen wordt het certificaat Basisveiligheid VCA uitgereikt. Het certificaat heeft een geldigheidsduur van 10 jaar.

Studiebelasting

Aantal lesuren: 8 uur

Uren in het kader van Richtlijn Vakbekwaamheid: 7 uur

Kosten

Cursusgeld: €149 (excl. 21% BTW)
Kosten Uitvoeringstoezicht CCV: €22.5 (excl. 21% BTW)
Examenkosten: €55 (excl. 21% BTW)