3. Vakbekwaamheid Behandeling Gevaarlijke Stoffen (VBGS)

Doel

Het omgaan met gevaarlijke stoffen brengt risico’s met zich mee. Om deze risico’s tot een minimum te beperken en om het milieu zo min mogelijk te belasten, is veilig werken van groot belang. Om dit veilig werken te waarborgen, dient er tenminste één deskundige aanwezig zijn die toezicht houdt bij het uitvoeren van de werkzaamheden volgens de veiligheidsvoorschriften. Deze deskundige voert tevens de controle uit op de stoffen die in het bedrijf aanwezig zijn. Deelnemers leren tijdens de opleiding om gevaarlijke goederen juist te behandelen en op te slaan. Ook weten ze hoe te handelen bij calamiteiten als brand, lekkage en ongevallen.

Voor wie

Medewerkers (operationeel leidinggevenden) van op- en overslagbedrijven, expeditiebedrijven, distributiecentra en chemische bedrijven die betrokken zijn bij het behandelen van gevaarlijke goederen, zoals voormannen, loodsbazen en chefs expeditie.

Inhoud

- Nationale en internationale wetgeving
- Definities en begrippen
- Eigenschappen en indeling van gevaarlijke stoffen
- Behandeling, samenlading & stuwage gevaarlijke stoffen
- Ongevalpreventie & persoonlijke beschermingsmiddelen
- Praktijktraining brand- en calamiteitenbestrijding
- Brand en brandbestrijding
- PGS-15
- Lading- en opslaginstructies
- Meldingsprocedure ongevallen en incidenten
- Verpakking en etikettering

Examen

Na afloop wordt een examen afgenomen door het CCV. Bij voldoende beoordeling van het examen wordt het certificaat Vakbekwaamheid Behandeling Gevaarlijke Stoffen uitgereikt. Het certificaat heeft een geldigheidsduur van 5 jaar.
Op de variant inclusief CCV-examen is SOOB-subsidie mogelijk, de subsidie bedraagt € 250,- per deelnemer (o.b.v. SOOB 2014).

Studiebelasting

Aantal lesuren: 8 uur

Uren in het kader van Richtlijn Vakbekwaamheid: 0 uur

Kosten

Cursusgeld: €475 (excl. 21% BTW)
Cursusgeld inclusief SOOB-subsidie: €225 (excl. 21% BTW)
Examenkosten: €83.25 (excl. 21% BTW)