3. ADR-certificaat Basis U01(2)

Doel

Deelnemers leren de belangrijkste wettelijke bepalingen van het vervoer gevaarlijke stoffen over de weg en van het ADR/VLG en zijn in staat deze toe te passen. Na het behalen van het ADR-certificaat Basis wordt voldaan aan de vakbekwaamheidseis om gevaarlijke stoffen over de weg te mogen vervoeren.

Voor wie

Chauffeurs die gevaarlijke stoffen vervoeren en die een ADR-certificaat Basis willen behalen. Deze opleiding is tevens geschikt voor leidinggevenden en/of transportplanners.

Inhoud

Theorie
- Wettelijke voorschriften;
- Eigenschappen van gevaarlijke stoffen;
- Gevarenklassen van stoffen;
- Eisen aan voertuigen en uitrusting;
- Regels voor het vervoer, laden en lossen;
- Documenten bij het vervoer;
- Persoonlijke beschermingsmiddelen.

Praktijk
- Maatregelen bij een ongeval/incident;
- Eerste hulp.

Examen

Na afloop wordt een examen afgenomen. Het examen mag pas worden gedaan als alle lessen gevolgd zijn. Bij voldoende beoordeling van het examen wordt het ADR-certificaat Basis uitgereikt. Het certificaat heeft een geldigheidsduur van 5 jaar.

Op deze training is SOOB-subsidie mogelijk, voor de voorwaarden verwijzen wij u naar www.soobsubsidiepunt.nl.

Studiebelasting

Aantal lesuren: 28 uur

Uren in het kader van Richtlijn Vakbekwaamheid: 14 uur

Kosten