2. Rijoptimalisatie/BBS- E-learning - Voertuig DHL

Doel

Het terugdringen van het aantal ongevallen en het verhogen van de verkeersveiligheid door een aangepaste rijstijl.
Met deze training zal het veiligheidsbewustzijn toenemen. De chauffeur leert de beperkingen van de mens en zijn voertuig kennen zodat hij/zij in het dagelijkse werk hierop kan anticiperen.
Hierbij hoort ook criminaliteitsawareness. Rijoptimalisatie/BBS vormt een onderdeel van het SQAS-systeem. Bedrijven moeten om aan de SQAS eis te voldoen regelmatig hun medewerkers (laten) beoordelen.

Voor wie

Chauffeurs die in het bezit zijn van een geldig rijbewijs C of E bij C. De training is geschikt voor zowel ervaren als minder ervaren chauffeurs.

Inhoud

De training bestaat uit een theorie- en een praktijkgedeelte.
De theorie bestaat uit e-learning en dient ter ondersteuning van de praktijk.

De leerstof wordt aangeboden in verschillende hoofdstukken, waarbij tekst, beeldmateriaal en filmpjes elkaar afwisselen. Door de lesstof heen zijn vragenblokken opgenomen, die de deelnemer maakt als ‘huiswerk’ en die dienen om te controleren of de stof begrepen is. De deelnemer ontvangt feedback op deze vragenblokken. Aan het eind van ieder hoofdstuk, maakt de deelnemer een meerkeuzetoets. Hier krijgt de deelnemer een cijfer voor. Tijdens het doorlopen van de leerstof kan de deelnemer vragen stellen aan een begeleidende docent

- Voorkomen van ongelukken en terugdringen van schades
- Defensief en anticiperend rijden
- Kijken, observeren, concentreren en rijtechnieken
- Kennis, attitude en chauffeursgedrag
- Staat van het voertuig en brandstofverbruik
- Controle houden op en manoeuvreren met voertuigen


De praktijktraining wordt uitgevoerd in een voertuig van DHL.

Examen

Na afloop wordt geen examen afgenomen. Deelnemers krijgen een getuigschrift als bewijs van deelname.

Studiebelasting

Aantal lesuren: 9 uur

Uren in het kader van Richtlijn Vakbekwaamheid: 7 uur

Kosten